Home > Pass Pass, mis-Superjur Joe Fenech, Ġenerali > It-Tnejn  27  ta’ Frar : San Gabriel tal-Addolorata

It-Tnejn  27  ta’ Frar : San Gabriel tal-Addolorata


Mill-Kitba ta’ dan il-qaddis:

“Padre, għidli jekk f’qalbi hemmx xi ħaġa li ma togħġobx lil Alla, biex inqaċċatha ’l barra.” – lid-direttur spiritwali tiegħu Padre Norberto.

“Il-fedeltà fil-ħwejjeġ żgħar għandha tkun ir-regola bażika biex tikseb il-qdusija.”

“Il-perfezzjoni tagħna ma tikkonsistix filli nagħmlu ħwejjeġ kbar imma li nagħmlu dawk ordinarji b’mod tajjeb.”

“Ħajti hija għaxqa kontinwa; dak li esperjenzajt f’dawn il-ħitan qaddisa kważi ma tistax tfissru; l-24 siegħa tal-ġurnata għalija qishom 24 waqtiet qosra; verament ħajti hija mimlija għaxqa.”

“Bid-dnub, O Ġesù, jien tajtek il-mewt, imma ma naqtax qalbi mill-maħfra tiegħek. Dawk il-flaġelli issejħuli, dawk dirgħajk miftuħin jistednuni, dik qalbek midruba toffrili kenn sigur.”

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: