It-Tnejn  27  ta’ Frar : San Gabriel tal-Addolorata


Mill-Kitba ta’ dan il-qaddis:

“Padre, għidli jekk f’qalbi hemmx xi ħaġa li ma togħġobx lil Alla, biex inqaċċatha ’l barra.” – lid-direttur spiritwali tiegħu Padre Norberto.

“Il-fedeltà fil-ħwejjeġ żgħar għandha tkun ir-regola bażika biex tikseb il-qdusija.”

“Il-perfezzjoni tagħna ma tikkonsistix filli nagħmlu ħwejjeġ kbar imma li nagħmlu dawk ordinarji b’mod tajjeb.”

“Ħajti hija għaxqa kontinwa; dak li esperjenzajt f’dawn il-ħitan qaddisa kważi ma tistax tfissru; l-24 siegħa tal-ġurnata għalija qishom 24 waqtiet qosra; verament ħajti hija mimlija għaxqa.”

“Bid-dnub, O Ġesù, jien tajtek il-mewt, imma ma naqtax qalbi mill-maħfra tiegħek. Dawk il-flaġelli issejħuli, dawk dirgħajk miftuħin jistednuni, dik qalbek midruba toffrili kenn sigur.”

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.