It-Tlieta  28  ta’ Frar : San Romanu


12.“Huwa jħobb, jittama, jistenna. Li kieku kellu jinżel fuq l-altari f’ċertu ġranet biss, xi midneb, jekk jitqanqal mill-indiema, jaf ifittxu u ma jsibux, u jkollu jistennieh. Il-Mulej tagħna għoġbu li jistenna Hu lill-midneb għal snin flok iħallih jistenna mqar waqt wieħed.” San Ġiljan Pietru Eymard

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.