Home > Pass Pass, mis-Superjur Joe Fenech, Ġenerali > It-Tlieta  28  ta’ Frar : San Romanu

It-Tlieta  28  ta’ Frar : San Romanu


12.“Huwa jħobb, jittama, jistenna. Li kieku kellu jinżel fuq l-altari f’ċertu ġranet biss, xi midneb, jekk jitqanqal mill-indiema, jaf ifittxu u ma jsibux, u jkollu jistennieh. Il-Mulej tagħna għoġbu li jistenna Hu lill-midneb għal snin flok iħallih jistenna mqar waqt wieħed.” San Ġiljan Pietru Eymard

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: