L-Erbgħa 1 ta’ Marzu : Ras ir-Randan


“Dan  jgħid il-Mulej: ‘Erġgħu duru lejja b’qalbkom kollha,

bis-sawm, bil-biki u t-tnehid.’ Ċarrtu qalbkom, u mhux ilbieskom,

u erġgħu duru lejn il-Mulej Alla tagħkom,

 għax hu ħanin u jagħder, idum biex jinkorla,

 u kollu tjieba u jisgħobbih għall-ħażen.”  Ġoel  2, 12

 “Illum la twebbsux qalbkom, iżda isimgħu leħen il-Mulej”.   Salm 94,8

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.