Home > Pass Pass, mis-Superjur Joe Fenech, Ġenerali > Il-Ġimgħa 3 ta’ Marzu :

Il-Ġimgħa 3 ta’ Marzu :


“Jekk kont stonkuż timita lil Marija Madalena fi dnubietha, kun stonkuż timitaha fil-penitenza tagħha.
San Padre Piju tal-Pjagi
Fit-tradizjoni nisranija, Marija Madalena baqgħet is-simbolu tal-mara mhux biss midinba imma wkoll il-mara niedma. Meta nidinbu nkunu qed inċedu għall-ħażen ; meta nindmu minn dnubietna nkunu qed inqumu għall-grazzja.Alla dejjem lest joffrilna l-id tiegħu biex iqajjimna.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: