Il-Ġimgħa 3 ta’ Marzu :


“Jekk kont stonkuż timita lil Marija Madalena fi dnubietha, kun stonkuż timitaha fil-penitenza tagħha.
San Padre Piju tal-Pjagi
Fit-tradizjoni nisranija, Marija Madalena baqgħet is-simbolu tal-mara mhux biss midinba imma wkoll il-mara niedma. Meta nidinbu nkunu qed inċedu għall-ħażen ; meta nindmu minn dnubietna nkunu qed inqumu għall-grazzja.Alla dejjem lest joffrilna l-id tiegħu biex iqajjimna.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.