Is-Sibt 4 ta’ Marzu :


“O penitenza mbierka li kisbitli premju hekk kbir!” San Pietru minn Alcantara meta deher lil Santa Tereża wara mewtu.

Pietru minn Alcantara, fi Spanja kien patri li għex f’penitenzi kbar. Kien qaddis li għen bil-kbir lil Santa Tereża ta’ Ġesù fir-Riforma tal-Karmelu. M’aħniex se nimitawh fil-ħruxija tal-penitenzi; il-penitenza tagħna trid tkun il-ħarba mid-dnub u minn dak kollu li nhossu li Alla ma jridux.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.