Home > Pass Pass, mis-Superjur Joe Fenech, Ġenerali > Il-Ħadd 5 ta’ Marzu : L-Ewwel Ħadd tar-Randan

Il-Ħadd 5 ta’ Marzu : L-Ewwel Ħadd tar-Randan


“Ikollok ħniena minni, o Alla, fi tjubitek,
Fil-kobor tal-ħniena tiegħek ħassar ħtijieti.
Aħsilni kollni mill-ħtija tiegħi,
Naddafni mid-dnub tiegħi”
Salm 51

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: