Home > Pass Pass, mis-Superjur Joe Fenech, Ġenerali > It-Tnejn 6 ta’ Marzu :

It-Tnejn 6 ta’ Marzu :


“Imbierek dak li kontinwament jiftakar fil-biża’ tal-Ġehenna u jfittex bid-dmugħ u t-tnehid
jindem sinċerament fil-Mulej,
biex jinħeles mill-hemm il-kbir.

San Efrem tas-Sirja

Verament li l-vera ndiema għandha tkun li jien offendejt lil Alla bi ħtijieti. Biss, ukoll il-biża’ tal-infern għal dejjem, għandu jżommni milli nagħmel id-dnub. L-infern ifisser li tinqata’ minn Alla għal dejjem
u dan il-ħsieb għandu jimlieni bil-biża’ mid-dnub.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: