Home > Pass Pass, mis-Superjur Joe Fenech, Ġenerali > It-Tlieta 7 ta’ Marzu :

It-Tlieta 7 ta’ Marzu :


“Is-salib qatt ma jgħattnek; it-toqol tiegħu jista’ jġiegħlek togħtor, iżda l-qawwa tiegħu iżżommok.”
San Padre Piju tal-Pjagi
Jissejjaħ salib għaliex fih Alla jara li bih int tista’ titqaddes. Alla ma jippermettix
is-salib biex ifarrakkna imma biex jagħmilna qaddisin.
Kien bis-salib tiegħu li Ġesù salva d-dinja. Qalilna: ‘Meta nkun merfugħ,
niġbed lil kulħadd warajja!’

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: