Il-Ħamis 9 ta’ Marzu :


”Ukoll min ikun avanza sew fil-virtù,
m’għandux jieqaf jitgħakkes, għax dlonk jitlef il-modestja u l-virtù
– bħalma art fertili tinxef u ssir xotta u ma tagħmilx
– ħlief xewk u għollieq jekk ma teħux ħsiebha.”
San Ġwann Climacus
It-tgħakkis, il-viġilanza u r-rażna, iva huma meħtieġa dejjem u għal kulħadd, ukoll għal min jaħseb li mexa’ biċċa sew fil-mixja tal-qdusija. Sakemm għadna ħajjin dejjem hemm il-possibilità li naqgħu. Għalhekk t-tgħakkis qatt ma hu barra mill-moda għal min irid isir perfett.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.