Home > Pass Pass, mis-Superjur Joe Fenech, Ġenerali > Is-Sibt 11 ta’ Marzu :

Is-Sibt 11 ta’ Marzu :


”Bla dubju, waħda mill-ħwejjeġ li żżommna
milli nilħqu l-perfezzjoni hija lsienna.
Meta wieħed jasal f’punt li ma jibqax jiżbalja fi kliemu,
ikun wasal fil-perfezzjoni, kif intqal mill-Ispirtu s-Santu.
L-ikbar difett fit-taħdid hu t-taħdit żejjed.
Għalhekk, fi kliemek kun qasir u virtuż, qasir u ġentili,
qasir u sempliċi, qasir u karitattiv, qasir u kollu imhabba.”

San Franġisk de Sales

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: