Home > Pass Pass, mis-Superjur Joe Fenech, Ġenerali > Ħadd 19 : It-Tielet Ħadd tar-Randan

Ħadd 19 : It-Tielet Ħadd tar-Randan


“Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu!
‘La twebbsux qalbkom bħal f’Meribah,
Bħal dak in-nhar f’Massah, fid-deżert,
Meta ġarrbuni missirijietkom,
Ippruvawni, għalkemm egħmili raw.”

Salm 94

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: