It-Tnejn 20 ta’ Marzu:


“Min jixtieq isib lil Ġesù għandu jfittxu mhux fix-xalar u d-divertimenti tad-dinja, imma fit-tgħakkis tas-sensi.”

San Alfonz M de Liguori

Hawn għandna l-loġika tad-dinja f’konfront mal-loġika ta’ Alla. Id-dinja tgħidlek: ‘Agħti lala lis-sensi!’ Alla jurina li darba n-natura tagħna hija midruba mid-dnub, huwa fir-rażna tal-passjonijiet li tinsab il-vera paċi tal-qalb.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.