Il-Ġimgħa 24 ta’ Marzu:


“l-ubbidjenza lejn il-konfessur hija l-aktar offerta li tingħoġob li aħna nistgħu nagħmlu lil Alla,
u l-aktar triq żgura li nkunu qed nagħmlu r-rieda ta’ Alla.”

San Alfons de Liguori

Dan il-parir ġej minn dan id-Duttur tal-Knisja li għallem fuq il-hlewwa li konfessur ghandu juri fil-konfessinarju, fi żmien meta l-Ġanseniżmu kien jgħallem li fil-Qrar, il-konfessur għandu jkun iebes mal-penitent.

One thought on “Il-Ġimgħa 24 ta’ Marzu:”

  1. Mela not what.Pope Francis said.that the penitent should be listened to and feel comfort after his confession.
    Hope I got his message in the right.meaning.
    Thank you father Mario got daily reflections.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.