Home > Pass Pass, mis-Superjur Joe Fenech, Ġenerali > Is-Sibt 25 ta’ Marzu:

Is-Sibt 25 ta’ Marzu:


“Il-ministru li għandu mmorru nqerru huwa d-delegat ta’ Kristu, li hu l-imħallef tal-ħajjin u tal-mejtin”.

San Tumas d’Aquino

Dari, missirijietna meta kienu jmorru jqerru kienu jibdew hekk: ‘Ġejt għandek u għand Alla għax inti minflok Alla!’

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: