Home > Pass Pass, mis-Superjur Joe Fenech, Ġenerali > Il-Ħadd 26 ta’ Marzu : ir-Raba’ Ħadd tar-Randan

Il-Ħadd 26 ta’ Marzu : ir-Raba’ Ħadd tar-Randan


“Il-Muej hu r-ragħaj tiegħi, xejn ma jonqosni,
F’mergħat kollhom ħdura jqegħedni,
Ħdejn l-ilma, fejn nistrieħ, jeħodni;
Hu jrejjaqni”.
Salm 23

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: