It-tama kontra kull tama (Rum 4:16-25)

16. Katekeżi dwar it-Tama Nisranija mill-Papa Franġisku. 29 ta’ Marzu 2017.

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Is-silta mill-Ittra ta’ San Pawl lir-Rumani li għadna kemm smajna hi rigal kbir għalina. Fil-fatt, aħna mdorrijin nagħrfu f’Abraham il-missier tagħna fil-fidi; illum l-Appostlu jfehimna kif Abraham hu għalina missier fit-tama; mhux biss missier fil-fidi, imma missier fit-tama. U dan għax fl-istorja tiegħu diġà nsibu bxara tal-Qawmien, tal-ħajja ġdida li tegħleb il-ħażen u l-istess mewt.

Continue reading “It-tama kontra kull tama (Rum 4:16-25)”