Aaa! Aaa!…

Patri Mario Attard OFM Cap

F’dawn il-jiem għeżież li qiegħdin iqarrbuna lejn il-Ġimgħa Mqaddsa ma nistax ma niftakarx fih. F’dan il-Patri partikulari. Li għalija jibqa’ wieħed mill-favourites! Patri sempliċi imma li għallimni nħobb lill-Mulej ta’ veru! L-għaliex għallimni ngħożż il-ħajja! Qed nirreferi, bi ħbiberija kbira, għalkemm bid-demgħa tat-telfa f’għajnejja, għall-Patri tat-tiġrija! Continue reading “Aaa! Aaa!…”