L-Erbgħa 5 t’April


“Fis-Salib tinsab is-salvazzjoni; fis-Salib il-ħajja;
fis-Salib il-protezzjoni mill-għedewwa tagħna;
fis-Salib it-tiswib tal-ħlewwiet tas-Sema;
fis-Salib il-qawwa tal-moħħ; fis-Salib il-ferħ tal-ispirtu;
fis-Salib l-eċċellenza tal-virtù;
fis-Salib il-perfezzjoni tal-qdusija.
M’hemmx salvazzjoni tar-ruħ,
lanqas tama ta’ ħajja ta’ dejjem, jekk mhux fis-Salib.”

Tumasu a Kempis

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.