L-Ewkaristija tisfidana biex nippurifikaw u mwessgħu l-imħabba tagħna

Il-Ħamis ix-Xirka filgħaxija, 13 ta’ April 2017, fis-6:30 p.m, l-Arċisqof Charles J. Scicluna ċċelebra t-Tifkira Solenni tal-Ikla tal-Mulej, fil‑Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta, fejn ħasel riġlejn persuni li jirrappreżentaw lill-komunità Nisranija, fosthom familja, persuna li kkonvertiet għall‑fidi Kattolika, soru tal-Ursolini u djaknu.

Continue reading “L-Ewkaristija tisfidana biex nippurifikaw u mwessgħu l-imħabba tagħna”