“Fuq xiex qed nibnu l-ħajja tagħna? Għadna nittamaw fil-Mulej Ġesù?”

L-Erbgha, 19 ta’ April 2017, l-Arċisqof Charles J. Scicluna ċċelebra quddiesa fl-anniversarju tal-100 sena mill-konsagrazzjoni tal-knisja tat-Trintità Qaddisa, il-Marsa. Continue reading ““Fuq xiex qed nibnu l-ħajja tagħna? Għadna nittamaw fil-Mulej Ġesù?””