Isa! Ejja jaħasra! Wasalt!

Patri Mario Attard OFM Cap

Tiftakru meta konna żgħar kemm konna intellqu! U kemm konna niġru! Issa jekk hux bil-patata fuq l-imgħarfa inkella mingħajrha, jew b’riġlejna l-lemini marbut ma’ ta’ l-ieħor jew ma tal-oħra mhux daqshekk importanti. X’taħseb sieħbi? Continue reading “Isa! Ejja jaħasra! Wasalt!”