Għid il-Ħamsin. L-Inżul tal-Ispirtu s-Santu fuq il-Knisja

Il-Ħadd, 4 ta’ Ġunju 2017: Is-Suddjaknu Dennis Mifsud b’riflessjoni dwar il-qari tal-quddiesa ta’ Għid il-Ħamsin (Pentecoste) li fiha nfakkru l-Inżul tal-Ispirtu s-Santu fuq l-Appostli u Marija Omm Ġesu, flimkien mal-ewwel komuità nisranija. Continue reading “Għid il-Ħamsin. L-Inżul tal-Ispirtu s-Santu fuq il-Knisja”