Il-paternità ta’ Alla, għajn tat-tama tagħna

25. Katekeżi dwar it-Tama Nisranija mill-Papa Franġisku. 7 ta’ Ġunju 2017.

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Kien hemm xi ħaġa li tiġbdek fil-mod kif kien jitlob Ġesù, tant tiġbdek li darba d-dixxipli tiegħu talbuh jurihom kif. L-episodju nsibuh fil-Vanġelu ta’ Luqa, li fost l-evanġelisti hu dak li l-aktar iddokumenta l-misteru ta’ Kristu “jitlob”: il-Mulej kien jitlob. Id-dixxipli ta’ Ġesù jintlaqtu mill-fatt li hu, speċjalment filgħodu u filgħaxija, kien jinġabar waħdu u “jintilef” fit-talb. U għalhekk, jum fost l-oħrajn, talbuh jgħallem lilhom ukoll (ara Lq 11:1).

Continue reading “Il-paternità ta’ Alla, għajn tat-tama tagħna”