Archive

Archive for June 8, 2017

Solennità tat-Trinità Qaddisa

June 8, 2017 Leave a comment

Il-Ħadd, 11 ta’ Ġunju 2017: Is-Suddjaknu Dennis Mifsud b’riflessjoni dwar il-qari tal-quddiesa tas-Solennità tat-Trinità Qaddisa. Read more…