It-talb, il-paċenzja u t-tama

Print Friendly, PDF & Email

Il-Ġimgħa 9 ta’ Ġunju 2017. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Fil-mumenti l-aktar koroh tan-niket u t-tbatija, saħansitra quddiem l-insulti, dejjem għandna nagħżlu t-triq tat-talb, tal-paċenzja u tat-tama f’Alla, mingħajr ma naqgħu fl-ingann tal-vanità.  Hekk afferma l-Papa Franġisku waqt il-quddiesa li ċċelebra dalgħodu fil-kappella tad-Dar Santa Marta.

 

Ma rridux inħallu s-‘sbuħija rtukkata’ tal-vanità tqarraq bina, imma fi qlubna għandna nħallu jidħol il-ferħ li ġej minn Alla, u niżżuħajr lill-Mulej għas-salvazzjoni li tana.

Il-Papa Franġisku kien qed jirrifletti fuq l-ewwel qari meħud mill-Ktieb ta’ Tobit u ta l-ħsibijiet tiegħu dwar l-istorja ‘normali’ ta’ mara u l-kunjatu tagħha:  Tobit, missier Tobija, kien għama – u Sara, mart Tobija, fil-passat kienet ġiet mixlija bil-mewt ta’ xi rġiel.

Pass, qal il-Papa, li jgħinna nifhmu kif il-Mulej imexxi l-istorja u l-ħajja tal-persuni, tagħna wkoll.  Infatti, issokta jgħid, Tobit u Sara kienu għaddew minn mumenti koroh u waqtiet oħrajn ta’ ferħ, bħalma jiġri fil-ħajja kollha.

Tobit kien ippersegwitat, mgħoddi biż-żmien, insultat minn martu stess minkejja li din ma kinitx mara ħażina.  Kienet taħdem biex tmexxi d-dar waħedha għax hu kien għama.

Sara wkoll qalgħet l-insulti u batiet ħafna.  Għalihom it-tnejn dawk kienu mumenti ta’ dlam u ħasbu li aħjar il-mewt.

Ilkoll kemm aħna ngħaddu minn waqtiet koroh, qawwija, u anqas qawwija, bħal dawn, u nafu xi nħossu fil-waqtiet tad-dlam, tan-niket, tad-diffikultà.  U Sara taħseb bejnha u bejn ruħha: ‘Jekk nitgħallaq inħalli fl-għali lill-ġenituri tiegħi’.… u tibda titlob.

Tobit jgħid: ‘Imma din hi ħajti, nibqa’ miexi u nibqa’ nitlob ħafna.’

Dan hu l-atteġġjament li jeħlisna waqt il-mumenti koroh: it-talb.  U l-paċenzja: għax it-tnejn li huma ħadu paċenzja bihom infushom waqt in-niket.  It-tama tagħna hi li Alla jismagħna u l-mumenti koroh jgħaddu.  Fil-waqtiet tan-niket, kbir jew żgħir,  fil-waqtiet mudlama: it-talb, il-paċenzja u t-tama.  Tinsewx dan, wissa l-Papa.

Imma fl-istorja ta’ Tobit u Sara kien hemm waqtiet sbieħ ukoll.  Imma dawn ma kinux xi tmiem tar-rumanzi ‘and they lived happily ever after.’

Wara li għaddew mill-prova, il-Mulej resaq lejhom u salvahom.  Dawn huma mumenti sbieħ, awtentiċi, mhux bħal dawk li fihom ikun  hemm is-sbuħija bil-‘make up’, fejn kollox hu artifiċjali, nar tat-tiben….. din mhix sbuħija tar-ruħ.

Allura x’jagħmlu t-tnejn li huma fil-waqtiet sbieħ?  Jirringrazzjaw lil Alla, jiftħu qlubhom bit-talb u bir-radd il-ħajr.

Għalhekk il-Papa stedinna nistaqsu lilna nfusna jekk fl-episodji differenti ta’ ħajjitna għandniex ħila niddixxernu dak li jkun qed jiġri fi qlubna, u nifhmu li l-waqtiet koroh huma s-‘slaleb’ meħtieġa  biex nitolbu, nieħdu paċenzja u nnibbtu fina mqar ftit tat-tama.

Irridu nevitaw li naqgħu fil-vanità, għax il-Mulej hu dejjem qribna meta nduru lejH bit-talb u nirringrazzjawH għall-ferħ li jkun tana.

Bid-dixxerniment tagħha, Sara fehmet li ma kellhiex għalfejn titgħallaq.  Tobit fehem li kellu jistenna, fit-talb u fi stennija mimlija tama, is-salvazzjoni tal-Mulej.

Għalhekk il-Papa għamel stedina biex nerġgħu naqraw dawn is-siltiet tal-Bibbja u, waqt li nkunu qed naqrawhom, nitolbu l-grazzja li nagħrfu niddixxernu xi jkun qed jiġri fil-waqtiet koroh tal-ħajja tagħna biex ma nħallux il-vanità tqarraq bina.

Ħajr lil Joe Huber

2 thoughts on “It-talb, il-paċenzja u t-tama”

  1. Jiena — niehu pjacir hafna li naqra specjalment l-Omeliji tal-Papa. Ilni hafna biex nikteb u nistaqsi jekk ghandkomx kotba bl-Omeliji tal Papaghax jiena ukoll nghaddi kulltant li naqta qalbi u ghalkemm nitlob jista jkun li nitlob maa nafx hazin? Nixtieq jekk ghandkom dawn il-kotba bl-Omeliji nixtrihom ftit ftit. ghax ghalija dawn huma meditazzjoni ghalija . Nixtieq li tirrisponduni u tghiduli jekk ghandkom dawn l-Omeliji minn fejn nixtriehom. Grazzi Il-Paci tal-Mulej Maghkom

Leave a Reply

%d bloggers like this: