Archive

Archive for June 17, 2017

Se nqum mill-ġdid!

“Il-mewt mhix bħal meta titfi d-dawl u jiġi d-dlam imma bħal meta twarrab il-musbieħ l-għaliex tkun telgħet ix-xemx”.

Read more…

Nirringrazzjaw lill-Mulej għax fl-Ewkaristija tana nutriment spiritwali għall-ħajjitna

Is-Sibt, 17 ta’ Ġunju 2017: L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fl-okkażjoni tal-inawgurazzjoni tal-Maestro di Cappella tal-Katidral. Read more…

Omelija tal-Isqof Mario Grech – 100 sena anniversarju Kunvent tas-Sorijiet Franġiskani tal-Qalb ta’ Ġesù

Is-Sibt 17 ta’ Ġunju 2017. Omelija tal-Isqof ta’ Għawdex, Mons. Mario Grech fil-Quddiesa tal-100 anniversarju mill-ftuħ tal-Kunvent tas-Sorijiet Franġiskani tal-Qalb ta’ Ġesù fil-Bażilika ta’ San Pietru u San Pawl, in-Nadur.

Read more…