Il-qalb tal-missier

Print Friendly, PDF & Email

Lili tgħiduli Father. U sewwa tgħiduli! Għax jien missier. Ta’ ħafna ulied. Li ma ġibthomx jien fid-dinja. Qas li kont incredible hulk ma kien iseħħli nġib daqshekk ulied! Imma l-imħabba tal-Mulej kbira. U tagħti l-ħajja. Tagħti l-ħajja lil kull qalb li tkun muġugħa, għajjiena u mitlufa fit-telfa li jġib miegħu d-diżappunt. Intant …

Il-Missier! Kemm nara missirijiet! Jiena kelli wieħed. U illum qiegħed fis-sema. Jitlob għalija, l-ewwel wieħed. Biex b’talbu nħalli iva lill-Mulej jagħmilni missier. Li tkun missier m’hijiex faċli. Żgur li m’hix ħafifa daqskemm iġġib it-tfal fid-dinja. Meta hi ħafifa. Il-ħajja għandha l-kumplessitajiet tagħha.

Il-Missier irid iqatta’ bi snienu. L-ewwel sfida li għandu hi dik li jżomm il-familja tiegħu. Quddiemu jitfaċċa x-xogħol. B’dak kollu li jitlob. Ix-xogħol jaf tabilħaqq ikun diffiċli. Jaf ikun tbatija kbira. Ix-xogħol, bit-tajjeb tiegħu, jaf ikun bħall-ħalliel li jidħol jisraq l-aqwa deheb u rikezza li jista’ jkollha l-familja: il-ħin ta’ flimkien. Kemm missirijiet jilmentaw li jiġu ġranet fejn, biex ma jħallux lill-mara toħroġ taħdem u tibqa’ d-dar ħa tieħu ħsieb l-ulied, huma jissallbu għal wieħed, tnejn u tlett xogħlijiet. “L-għaliex”, jirraġunaw, “il-familja trid”.

Iva! Veru! Il-familja trid! U, aktar ma ttieha aktar trid! Imma xi ħaġa waħda trid il-familja. U, tagħtihielha kemm tagħtihielha, bir-raġun kollu, tistenna li jkollha bil-bosta hekk: ħin kwalitativ għal xulxin. “Pà, ejja ilgħab miegħi!” Din hija l-għajta tal-ulied. Iva. Jista’ ikollha l-aqwa ipad, ikollu l-aħjar komputer jew play station. Imma min qatt jista’ jissostitwixxi l-imħabba li jaf jagħti l-missier? Anki jekk imfarrak bix-xogħol tal-ġlekk jew tal-ingravata inkella mimli terra bit-trab tat-trinek, imħabbet dak il-missier hija insostitwibbli! Għalhekk intom, għeżież tfal, tagħmlu sewwa li ġġebbdu l-komma ta’ missirijietkom sabiex jilgħabu magħkom! L-għaliex ħadd daqs imħabbet missirijietkom ma tagħtikom ferħ, kuraġġ u sigurtà f’ħajjitkom!

Imbagħad, waqt li qiegħed fuq it-tastiera u nħares fil-bogħod, qiegħed bħal donni nilmaħ lil dak il-missier anzjan. Dak li ħalla saħħtu fuq il-bank tax-xogħol. Tal-ġebel, tat-tarznari, tas-sengħa, kollu żejt jew mimli għabra tal-injam. Insomma… Dak il-missier li llum dahru juġgħu l-għaliex qed ipatti bil-qares tal-piżijiet li refa’ fuq spallejh meta kien jaħdem. Imbagħad hemm dak il-missier li, l-għaliex xogħlu kien jitfgħu fis-safar, bħal donnu qed jibki waħdu, fis-skiet, dawk is-snin li lil uliedu ma setax igawdihom. Ma setax le jarawhom jikbru kif suppost għandu jgawdihom missier. Imma, u hawn ma nistax ma nieqafx ftit mill-kitba ħa ngħaddilu imqar sarvetta tal-karti, hemm fejn qiegħed, u nitlob talba ta’ komfort għalih, ma nistax ma nsemmiex lil dak il-missier li qed jibki l-għaliex uliedu abbandunawh. Veru! Fil-ħajja kulħadd jiżbalja. Veru! Ċertu żbalji huma tabilħaqq ħoxnin. M’għandhomx ikunu. Imma, u din ngħidhielek l-għaliex tassew inħobbok u nirrispettak fil-Mulej Ġesù, int qatt ma tiżbalja? Taf xi tfisser il-qalb ta’ missier li tkun trid tgħannaq lil bintu u lil bintha magħha? Għandek garanzija li int mhux ħa tagħmel l-istess żbalji? Jew, abbli, l-għaliex dgħajjef u dgħajfa, bħali, taf tagħmel agħar?

Fl-aħħar nett nixtieq insemmi lil tip ta’ missirijiet oħra li ma tantx insemmuhom. Huma dawk l-irġiel li qalbhom mimlija, anzi, imfawra bl-imħabba! Imma x’ġara? Kemm ilhom jippruvaw, b’kull mezz possibbli, inkluż bl-għajnuna tal-mediċina, biex ikollhom l-ulied! U dawn l-ulied, għal xi raġuni jew oħra, ma jistgħux jiġu qatt. Qalbi toħroġ għal dawn il-missirijiet. Missirijiet li mhux l-ewwel darba li niltaqa’ magħhom fl-Isptar Mater Dei. Qiegħdin hemm, lesti biex jagħmlu kull sagrifiċċju u jħallsu kull prezz biex ikollhom l-ulied. Ħalli jeżerċitaw b’imħabba l-paternità li biha żejjinhom il-Mulej.

Għażiż missier nawguralek minn qalbi li qalbek tissokta tikber fil-kompassjoni li tibqa’ hemm għal martek u għal min tħobb. Li tibqa’ tikber fir-rieda soda li tibqa’ fit-tajjeb. Li tkompli tkun umli, dejjem lest biex twettaq kull sagrifiċċju għal dawk li qalbek tħobb. Li tibqa’ tkun affabbli għalkemm, f’ċertu mumenti, għall-ġid tal-familja, ikollok twettaq id-deċiżjonijiet tiegħek. Anki jekk dan twettqu bit-tixrib tad-dmugħ f’għajnejk.

Pà, il-Missier tas-Sema jħaddnek ma’ qalbu! Grazzi Pà! Inħobbok Pà!

Patri Mario Attard OFM Cap

Leave a Reply

%d bloggers like this: