Il-Qaddisin, xhieda u sieħba tat-Tama

27. Katekeżi dwar it-Tama Nisranija mill-Papa Franġisku. 21 ta’ Ġunju 2017.

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Nhar il-Magħmudija tagħna dwiet għalina l-invokazzjoni tal-qaddisin. Ħafna minna dakinhar kienu trabi, f’ħoġor il-ġenituri tagħna. Ftit qabel ma għamlilna d-dilka biż-Żejt tal-katekumeni, simbolu tal-qawwa ta’ Alla fit-taqbida kontra l-ħażen, is-saċerdot stieden lill-miġemgħa kollha biex titlob għal dawk li kienu waslu biex jirċievu l-Magħmudija, bl-invokazzjoni lill-qaddisin.

Continue reading “Il-Qaddisin, xhieda u sieħba tat-Tama”