Etty Hillesum: dawl mistiku għal żminijietna

Il-meditazzjonijiet tal-Via Crucis ta’ din is-sena, li Papa Franġisku mexxa fil-Kolossew f’Ruma, nhar il-Ġimgħa l-Kbira tal-14 ta’ April, inkitbu mit-teologa Franċiża u omm ta’ tlett itfal, Anne-Marie Pelletier. Fis-seba’ meditazzjoni ta’ dawn il-meditazzjonijiet, jiġifieri dik dwar Ġesù u n-Nisa ta’ Ġerusalemm, spikkat bil-kbir il-figura ta’ Etty Hillesum.

Continue reading “Etty Hillesum: dawl mistiku għal żminijietna”