“Lejl ta’ prostituzzjoni biex tagħmel funeral lil missierha li kien abbużaha”

Newsbook – Charmaine Attard – 02/02/16 05:24 PM:  Skopriet li lil missierha kienu se jidfnuh f’qabar komuni mingħajr tebut, u talbet lill-awtoritajiet jagħtuha 24 siegħa ċans biex tqatta’ lejl taħdem u  tagħmel funeral diċenti lil missierha, l-istess missier li kien abbużaha. 

Continue reading “Lejl ta’ prostituzzjoni biex tagħmel funeral lil missierha li kien abbużaha”

Santa Sede: Id-djalogu biss jista’ jġib il-paċi fil-Medju Orjent

L-Erbgha, 26 Lulju, 2017: Il-process tal-paċi bejn l-Iżrael u l-Palestina ma’ jistax jiġi eskluss mill-prijoritajiet tal-komunita internazzjonali. Dan huwa wieħed mill-punti msemmija minn Monsinjur Simon Kassas, chargé d’affaires tal-Missjoni Permanenti tas-Santa Sede fil-Ġnus Magħquda.

http://www.news.va/it/news/santa-sede-solo-il-dialogo-puo-portare-pace-in-med

Il-Papa jikteb lil soru Karmelitana tal-klawsura li taħdem biex tgħin lill-prostituti u vvizzjati

It-Tlieta, 25 Lulju, 2017: Papa Franġisku kiteb lis-soru Karmelitana tal-klawsura Monica Astorga, li għal dawn l-aħħar ħdax-il sena ħadmet ma’ transesswali fl-Arġentina biex tgħinhom jitilqu il-ħajja ta’ prostituzzjoni u vizzji, u inkoraġġiha fix-xogħol tagħha.

Pope Writes a “Frontier” Carmelite Nun Who Works to Recover Prostitutes, Addicts

F’Aleppo, il-mejtin jistennew dfin xieraq

It-Tlieta, 25 Lulju, 2017: Dan ix-xahar, il Papa Franġisku ddikjara triq ġdida għall-qdusija għal dawk l-Nsara li, fil-mixja tagħhom fit-triq u t-tagħlim ta’ Ġesu, offrew ħajjithom għall-oħrajn sal-punt tal-mewt. Aid to the Church in Need f’Aleppo, fis-Sirja, tirraporta li izjed minn 2,400 Nsara li mietu fil-gwerra ċivili f’dan il-pajjiz għadhom qed jistennew dfin xieraq. Fost dawn jista jkun hemm qaddisin li l-quddiem jintqalu l-istejjer tagħhom.

In Aleppo, the Dead Await Final Resting Place