Il-Knisja ttenni l-impenn tagħha favur żwieġ bejn raġel u mara

Il-Ħamis, 13 ta’ Lulju 2017.  Il-Parlament Malti lbieraħ approva l-Att tal-2017 li jemenda l-Att dwar iż-Żwieġ u Liġijiet oħrajn. Din il-liġi tieħu t-tifsira taż-żwieġ u tapplikaha wkoll għal relazzjonijiet bejn persuni tal-istess sess. Continue reading Il-Knisja ttenni l-impenn tagħha favur żwieġ bejn raġel u mara

Il-Pulizija: Għodda ta’ Rikonċiljazzjoni

Il-Ħamis, 13 ta’ Lulju 2017. Omelija tal-Isqof ta’ Għawdex Mons. Mario Grech fil-Quddiesa tal-203 anniversarju tal-Korp tal-Pulizija f’Għawdex, ċimiterju ta’ Santa Marija, ix-Xewkija.

Meta nisma’ lil Ġesù jgħid lid-dixxipli tiegħu: “Fejqu l-morda, qajmu l-mejtin, fejqu l-lebbrużi, keċċu x-xjaten” (Mt 10:7), nifhem li kien qed jgħidilhom li t-tajjeb jirbaħ fuq il-ħażin, li dak li huwa pożittiv għad jegħleb in-negattiv. Fi kliem ieħor, Ġesù qiegħed jagħmlilhom kuraġġ biex ma jaqtgħux qalbhom quddiem kull xorta ta’ manifestazzjoni tal-ħażen.

Continue reading Il-Pulizija: Għodda ta’ Rikonċiljazzjoni