Archive

Archive for August, 2017

Il-Kardinal Farrell: Issa l-waqt li nimplimentaw il-tagħlim tal-Konċilju Vatikan II dwar il-Lajċi

August 31, 2017 Leave a comment

“Dan huwa l-waqt li fih għandna nippruvaw nimplimentaw tassew it-tagħlim tal-Konċilju Ekumeniku Vatikan II dwar ir-rwol tal-lajċi fil-Knisja, implimentazzjoni li f’waqtiet imxiet bilmod.  Dan qalu il-Kardinal Kevin Farrell, Prefett tad-Dikasteru Pontifiċju għal-Lajċi, għall-Familja u għall-Ħajja …

https://www.americamagazine.org/faith/2017/07/07/cardinal-farrell-time-implement-vatican-iis-teaching-laity

Categories: Aħbarijiet

Il-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi

August 31, 2017 1 comment

L‑Arċisqof Charles J. Scicluna waqqaf mill‑ġdid il‑Kummissjoni Ġustizzja u Paċi, u ħatar lill‑Perit Daniel Darmanin bħala President tal‑Kummissjoni għall‑perjodu ta’ tliet snin. Read more…

Categories: Aħbarijiet

Lectio Divina: 22   Ħadd Matul Sena A

August 31, 2017 Leave a comment

Vanġelu (Matt. 16, 21-27):  “…meħtieġ li mmur Ġerusalem.”  Ġesu kien jaf x’kien lest għalih Ġerusalem. Din  kienet  il-belt kapitali tal-poter.  Kulħadd kellu ambizzjoni li jikseb ftit jew wisq poter.  Ġesu ried imur hemm biex ineħħi dil-mentalita kompetittiva u jipproponi dinja ġdida fejn jirrenjaw l-imħabba u s-servizz għall-oħrajn.  Ġesu ħabb l-Iskribi, l-Fariżej u l-qassisin il-kbar, avolja dawn se jkunu responsabbli għall-mewt tiegħu.  Habbhom u xtaq jibdlilhom qalbhom billi jurihom kemm ikun aħjar għal kull bniedem li jgħix  kif qed jgħid Hu.  Għalhekk “kien meħtieġ” li, biex jaqdi l-missjoni Tiegħu, idawwar u jdawwal in-nies tal-poter. Read more…

Categories: Lectio Divina

Messaġġ mill-Arċisqof Charles Scicluna lill-Kardinal DiNardo b’solidarjetà mar-residenti ta’ Texas

August 30, 2017 Leave a comment

L-Erbgħa, 30 ta’ Awwissu 2017: L-Arċisqof Charles J. Scicluna bagħat messaġġ lill-Eminenza Tiegħu l-Kardinal Daniel Nicholas DiNardo, Arċisqof tal-Arċidjocesi ta’ Galveston-Houston u President tal-Konferenza Episkopali tal-Istati Uniti, b’solidarjetà miegħu u mal-poplu ta’ Houston fl-Istat ta’ Texas. Dan wara li l-urugan Harvey qed joħloq ħerba fost ir-residenti tat-tieni l-akbar stat tal-Istati Uniti. L-Arċisqof Scicluna wiegħed lill-Kardinal DiNardo it-talb tiegħu u tal-poplu Nisrani f’Malta.

http://thechurchinmalta.org/mt/posts/71664/messagg-mill-arcisqof-lill-kardinal-dinardo-bsolidarjeta-mar-residenti-ta-texas-fl-istati-uniti

Ix-Xahar tal-Ħolqien 2017

August 29, 2017 Leave a comment

Bejn l‑1 ta’ Settembru u l‑4 ta’ Ottubru li ġej, f’Malta u Għawdex ser jitfakkar ‘Ix‑Xahar tal‑Ħolqien fil‑Ħsieb Nisrani’ għas‑sena 2017. It‑tnedija ser issir nhar is‑Sibt 2 ta’ Settembru, mill-Arċisqof Charles J. Scicluna, waqt Quddiesa Solenni fil‑Konkatidral ta’ San Ġwann, il‑Belt Valletta, fis‑6:00 p.m. Dan wara li nhar il‑Ġimgħa l‑1 ta’ Settembru, fil‑knejjes ta’ Malta u Għawdex, ikun sar talb għall‑kura tal‑ħolqien. Read more…

Categories: Aħbarijiet

Lectio Divina: 21 Ħadd Matul Sena A

August 27, 2017 1 comment

Vanġelu:  Fl-inħawi ta’ Ċesarea ta’ Filippu wieħed kien isib art fertili ħafna.       Il-merħliet kienu jirgħu fuq ħaxix bnin, u b’hekk jirrendu prodotti mill-aqwa.  Ir-raġuni kienet li mill-muntanja Ħermon insibu tlett għejjun ta’ ilma li wara ftit kienu jiltaqgħu biex jiffurmaw ix- xmara Ġordan.  In-nies kienu joffru l-prodotti tagħhom lill-allat tan-Natura f’żewġ tempji  li kien hemm fil-belt ta’ Ċesarea, kemm bħala radd il-ħajr u kemm biex l-allat ikomplu jkattru l-ġid fost dak il-poplu.  Dil-belt kien bniha bħala belt kapitali Filippu, iben Erodi. Biex jaġevola r-Rumani semmiegħa Ċesarea ta’ Filippu, mhux Filippu biss. Read more…

Categories: Lectio Divina

Lectio Divina: 20 Ħadd Matul Sena A

August 27, 2017 Leave a comment

Vanġelu: Ġesu jmur mad-dixxipli Tiegħu f’art pagana. Dan jagħmlu għax kien għadu kif kellu argument mal-Iskribi u l-Fariżej.  Dawn ilmentaw għax Ġesu kien iħalli l-Appostli ma josservawx it-tradizzjonijiet tagħhom.  Ġesu jgħajjarhom ipokriti, għax fil-waqt li jintilfu fl-irqaqat u r-regoli li vvintaw huma, jittraskuraw il-Kmandamenti. Per eżempju, kien obbligu li wieħed jieħu ħsieb il-ġenituri tiegħu.  Dawn ivvintaw kelma: korban, i.e. offerta qaddisa. Għalihom dil-offerta kienet teħlishom mill-obbligu lejn il-ġenituri. Wara dan l-argument jaħraq, l-Iskribi u l-Fariżej telqu.  Read more…

Categories: Lectio Divina