X’kien jgħidli Patri Stiefnu

Mela waqt li kont qiegħed għall-kwiet u fil-kwiet telgħet quddiemi l-figura għażiża ta’ ħija u ħabib għażiż tiegħi, Patri Stiefnu Barbara OFM Cap. Dan il-Patri Bormliż kien iħobb jgħidli: Il bene non fa chiasso e il chiasso non fa bene. Jiġifieri “it-tajjeb ma jagħmilx storbju l-għaliex l-istorbju ma jagħmilx tajjeb”.

Continue reading “X’kien jgħidli Patri Stiefnu”