Adorazzjoni Ewkaristika matul Settembru 2017

Print Friendly, PDF & Email

Adorazzjoni Ewkaristika matul ix-xahar ta’ Settembru 2017 f’diversi dati u diversi lokalitajiet f’Malat jew Għawdex.  L-Adorazzjoni titmexxa mis-Superjur Joe Fenech SDC

IL-ĠIMGĦA 1 ta’ SETTEMBRU

L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar

Parroċċa  San Ġużepp Ħaddiem, Birkirkara

Fid-9.00 ta’ fil-għodu

 

IL-ĦAMIS 7 ta’ SETTEMBRU

Parroċċa  Madonna ta’ Lourdes, SAN ĠWANN

fit-8.30 am : Quddiesa

fid-9.00 am  : Adorazzjoni

 

IL-ĠIMGĦA 8 ta’ SETTEMBRU

Festa Twelid tal-V. Marija

Fergħa Ewkaristika  Il-Marsa mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu.

 

IT-TNEJN,  11 ta’ SETTEMBRU

Istitut San Ġużepp Sorijiet Dumnikani,  Ħaż-Żabbar mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

 

IT-TLIETA  12 ta’ SETTEMBRU

Dar tal-Anzjani Santa Katerina, Ħ’Attard, fid-9.45 ta’ fil-għodu

 

L-ERBGĦA 13 ta’ SETTEMBRU

Santwarju Madonna  Tal-Ħerba  Birkirkara mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

 

IL-ĦAMIS 14 ta’ SETTEMBRU

Festa: L-Eżaltazzjoni tas-Salib

Knisja Madonna tal-Karmnu l-Imdina mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

 

IL-ĠIMGĦA 15 ta’ SETTEMBRU

Festa: Marija Addolorata

Santwarju Madonna tas-Samra – il-Hamrun fil-11.00 am u fl-12.00pm Quddiesa

 

IT-TLIETA 19 ta’ SETTEMBRU

Kappella Sptar

San Ġużepp Ħaż-Żebbuġ mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

 

IL-ĠIMGĦA 22 ta’ SETTEMBRU

Istitut Ġesù Nazzarenu Iż-Żejtun mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

 

IL-ĠIMGĦA 22 ta’ SETTEMBRU

Knisja Sant’Anna  Iż-Żebbiegħ l/o Imġarr

fil-5.30 pm : Adorazzjoni

fis-6.30 pm : Quddiesa

 

IT-TNEJN 25 ta’ SETTEMBRU

Sorijiet Ġesù Nazzarenu  Marsaxlokk mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu.

 

IT-TLIETA  26 ta’ SETTEMBRU

Pax et Bonum  Il-Mosta.

Wara l-Quddiesa tad-9.00 ta’ fil-għodu

 

IL-ĦAMIS 28 ta’ SETTEMBRU

Madonna Ta’ Pompej

Sorijiet Dumnikani Victoria – Għawdex mill-10.00 sal-11.00  ta’ fil-għodu

 

IL-ĠIMGĦA 29 ta’ SETTEMBRU

Festa San Mikiel Arkanġlu

Ċentru Sant’Andrija Tarġa Gap, il-Mosta mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

 

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

Leave a Reply

%d bloggers like this: