Archive

Archive for September 4, 2017

Dr Martin Luther’s Use of Augustine on Grace and Free Will in On the Bondage of the Will

September 4, 2017 Leave a comment

The Millennium Chapel – Paceville in collaboration with the Augustinian Institute Pietà 2017 will be holding a public lecture on the 500th Anniversary of the Lutheran Reformation (1517-2017) Read more…

Categories: Aħbarijiet

Dak clip!

September 4, 2017 Leave a comment

Jien dejjem indur. Ġesù jibgħatni inħabbru. Almenu hekk tgħidli Kelmtu setgħana: “Morru, mela, agħmlu dixxipli mill-ġnus kollha, u għammduhom fl-isem tal-Missieru ta’ l-Iben u ta’ l-Ispirtu s-Santu, u għallmuhom iħarsu dak kollu li ordnajtilkom jien. U ara, jiena magħkom dejjem, sa l-aħħar taż-żmien” (Mt 28:19-28:20).

Read more…