Dr Martin Luther’s Use of Augustine on Grace and Free Will in On the Bondage of the Will

The Millennium Chapel – Paceville in collaboration with the Augustinian Institute Pietà 2017 will be holding a public lecture on the 500th Anniversary of the Lutheran Reformation (1517-2017) Continue reading “Dr Martin Luther’s Use of Augustine on Grace and Free Will in On the Bondage of the Will”

Dak clip!

Jien dejjem indur. Ġesù jibgħatni inħabbru. Almenu hekk tgħidli Kelmtu setgħana: “Morru, mela, agħmlu dixxipli mill-ġnus kollha, u għammduhom fl-isem tal-Missieru ta’ l-Iben u ta’ l-Ispirtu s-Santu, u għallmuhom iħarsu dak kollu li ordnajtilkom jien. U ara, jiena magħkom dejjem, sa l-aħħar taż-żmien” (Mt 28:19-28:20).

Continue reading “Dak clip!”