Archive

Archive for September 7, 2017

Ma nistgħux ninsew l-assedji li qed iħabbtuna llum: id-droga u l-prostituzzjoni

September 7, 2017 Leave a comment

Il-Ħamis, 7 ta’ Settembru 2017: Quddiesa Pontifikali lejlet il-festa tat-Twelid tal-Verġni Marija, fil-Knisja Arċipretali ta’ Marija Bambina, l-Isla. Read more…

L-isqfijiet tal-Honduras jiddeskrivu r-realtà tas-sitwazzjoni tal-Knisja f’pajjiżhom

September 7, 2017 Leave a comment

Belt tal-Vatikan: Aktar kmieni din il-ġimgħa bdiet iż-żjara ta’ kull ħames snin “ad limina apostolorum” (f’riġlejn l-Appostli) tal-11-il isqof tal-Honduras.

Fi kliem l-arċisqof ta’ Tegucigalpa, il-Kardinal Oscar Rodrigues Maradiaga, il-laqgħa tagħhom mal-Papa kienet waħda li fiha l-Qdusija Tiegħu ried jaf mingħand il-prelati x’inhi r-realtà tal-Knisja fil-Honduras. Read more…

Categories: Aħbarijiet

Fil-Kolombja l-Papa Franġisku stieden liż-żgħażagħ biex ma jitilfux il-ferħ u t-tama

September 7, 2017 Leave a comment

Kolombja.  Il-Ħamis, 6 ta’ Settembru 2017: F’Bogota, li kif kien hemm fuq wieħed mill-posters “tinsab 2600 metru eqreb lejn il-kwiekeb” il-Papa Franġisku kellu tistennih laqgħa mimlija entużjażmu x’ħin wasal għall-4.00pm, ħin lokali. Read more…

Categories: Aħbarijiet

Omelija tan-Nunzju Appostoliku fil-festa ta’ Marija Bambina, ix-Xagħra

September 7, 2017 Leave a comment

Il-Ħamis 7 ta’ Settembru 2017. L-E.T. Mons. Alessandro D’Errico, Nunzju Appostoliku għal Malta u l-Libja, fl-ewwel żjara uffiċjali tiegħu fid-Djoċesi ta’ Għawdex, fejn mexxa Pontifikal Solenni fil-Bażilika ta’ Marija Bambina, ix-Xagħra.

Read more…

Categories: Aħbarijiet

Meta gidmittni

September 7, 2017 Leave a comment

Kemm hi ħelwa! Bajda bajda! Imżaqqa imżaqqa! X’ħin tarani tgħidx kemm jibda’ jferfer denbha! U, bil-ferħ li jkollha, ġieli anki qbadtha iddur fuqha innifsha! Veru kelba tal-kummiedja! Daqskemm tibda’ tifraħ tibda’ taqbeż u titriegħed! U dażgur! Huwa tkun taf li ġejja x-xalata!

Read more…