“Il-ħajja umana għandha tkun protetta dejjem, l-iżjed meta hi fraġli” – Il-Papa fil-Kolombja

Bogota, Kolombja: Il-Ġimgħa, 8 ta’ Settembru 2017: Il-ħajja umana għandha tkun protetta fl-istadji kollha tagħha, imma l-aktar meta hi l-iżjed fraġli. Dan kien il-kliem tal-Papa Franġisku waqt l-ewwel quddiesa li ċċelebra fil-Kolombja u li għaliha attendew aktar minn miljun persuna. Continue reading “Il-ħajja umana għandha tkun protetta dejjem, l-iżjed meta hi fraġli” – Il-Papa fil-Kolombja

Lectio Divina: It-23  Ħadd Matul Sena A

Vanġelu:  (Matt. 18, 15-20.)  “Jekk ħuk jaqa’ f’xi dnub..”  Meta wieħed jidneb ngħidu: “Kiser Kmandament u ħaqqu kastig.”  Fil-Bibbja nsibu xi 30 verb differenti, bħal:  ħa pass fil-vojt; żelaq; ġab ruħu ta’ iblah. L-aktar wieħed importanti hu: “ħadda’ ” li jfisser: tfalli li tolqot it-target, l-għan aħħari, ma tilħaqx l-iskop ta’ ħajtek. Aħna maħluqin sewwa għall-ferħ.  Meta nidinbu nkunu ħadna triq b’oħra.  Is-sinjal ta’ dan hu ċar: għax iġib fuqna dulur, dwejjaq u uġigħ tal-qalb. Meta nħossuna hekk u t-tabib ma jsib xejn fiżikament ħażin, ifisser li dnibna. Continue reading Lectio Divina: It-23  Ħadd Matul Sena A

Katekeżi fuq ir-relazzjoni ta’ Marija ma’ Kristu

Il-Ġimgħa, 8 ta’ Settembru 2017. Festa tal-Twelid tal-Imqaddsa Verġni Marija.  Dan l-artiklu kien publikat fir-Rivista Pastor bosta snin ilu matul il-Pontifikat tal-Papa Ġwanni Pawlu II.  Jiddispjeċina li fil-mument la għandna dettalji tal-Awtur u lanqas ta’ data tal-publikazzjoni.  Malli jkollna dawn id-dettalji ninkluduhom ukoll.   Ċerti li minkejja ż-żmien li għadda, dak li hawn miktub għadu u jibqa rilevanti. Continue reading Katekeżi fuq ir-relazzjoni ta’ Marija ma’ Kristu