Archive

Archive for September 10, 2017

Il-messaġġ tal-Arċisqof lill-Maltin f’Sutton, Londra

September 10, 2017 Leave a comment

Il-Ħadd, 10 ta’ Settembru 2017: L-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-appartamenti ta’ Puttinu Cares f’Sutton, Londra.  Ara l-omelija li l-Arċisqof għamel dakinhar … Read more…

Mudelli tal-Knisja – Katekeżi Ekkleżjoloġika

September 10, 2017 Leave a comment

Il-Ħadd, 10 ta’ Settembru 2017:  Fl-Eżortazzjoni Appostoliku tiegħu, Evangelii Gaudium, il-Papa Franġisku jisħaqq li għall-Evanġelizzazzjon jinħtieg nifhmu sewwa x’inhi tassew il-Knisja.  Dan l-artiklu kien publikat fir-Rivista Pastor ta’ Settembru-Ottubru 2002, 18-21. Read more…

Categories: Rivista Pastor

Inbattlu lix-xkora

September 10, 2017 Leave a comment

Il-Ħadd 10 ta’ Settembru 2017. Omelija tal-Isqof ta’ Għawdex Mons. Mario Grech,
fil-Festa ta’ Sant’Antnin ta’ Padova, Knisja ta’ Sant’Antnin ta’ Padova, Għajnsielem.

Read more…

Mill-ktieb “Quddiem Ġesù Tarbija” ta’ Angelo Xuereb

September 10, 2017 Leave a comment

L-Ewwel Jum:
L-imħabba ta’ Alla għalina.

Alla huwa mħabba. Hekk jgħidilna San Ġwann l-Evanġelista. Dan l-appostlu meta ħareġ din l-espressjoni wera l-esperjenza mill-aktar intima li kellu ma’ Sidna Ġesù Kristu. Infatti, il-miġja ta’ Kristu fid-dinja hija wirja tal-imħabba li Alla għandu għalina.
Read more…

Categories: Minn Angelo Xuereb