Lectio Divina: 24 Ħadd Matul Sena A

Vanġelu (Matt. 18. 21-35):  Meta xi ħadd iweġġagħni, speċjalment meta l-ferita tibqa’ xhur u snin, ir-rejazzjoni naturali hi l-vendetta: hu weġġagħni mela jien inġiegħlu jsofru. Il-maħfra hi l-aħħar ħsieb li jgħaddili minn moħħi.  Xi wħud isibuha bi tqila anki biex jaħfru lilhom infushom. Jimmurmraw billi jgħidu: “Imma kif waqajt? Imma għax għamilt jew għidt hekk?”  Continue reading Lectio Divina: 24 Ħadd Matul Sena A

Il-Papa jgħid li Trump għandu jerġa’ jaħsibha fuq il-programm DACA

It-Tlieta, 12 ta’ Settembru 2017: Belt tal-Vatikan: Fuq it-titjira lura mill-Kolombja lejn Ruma il-Papa Franġiksu kien mistoqsi dwawr id-deċiżjoni tal-President Donald Trump li jtemm id-Deferred Action for Childhood Arrival Program, dan il-programm kien jippermetti lil madwar tmien mitt elf tifel u tifla miġjuba fl-Istati Uniti illegalment bħala tfal biex jibqgħu fil-pajjiż u jkunu jistgħu jaħdmu jew imorru l-iskola. Fil-5 ta’ Settembru Trump ħabbar li kien se jwaqqaf il-programm u din id-deċiżjoni tiegħu kienet ikkritikata bl-aħrax mill-Konferenza Episkopali tal-Isqfijiet Kattoliċi tal-Istati Uniti. Continue reading Il-Papa jgħid li Trump għandu jerġa’ jaħsibha fuq il-programm DACA

Nixtieq nistaqsi dwar il-kuluri fil-quddiesa

Domandi …
1. Il-kuluri li s-saċerdot jilbes fil-quddiesa fihom xi tifsira speċjali? Innutajt ukoll li anke l-kulur tal-purtiera li hemm quddiem it-tabernaklu jkun l-istess. Tista’ jekk jogħġbok tgħidli l-kuluri xi jfissru?

2. Niftakar li meta konna żgħar, il-qassis kien juża l-kulur iswed fil-quddies tal-mejtin. Dan kien jintuża wkoll fil-Ġimgħa l-Kbira. Illum l-iswed għaliex spiċċa minn dawn iċ-ċelebrazzjonijiet? U minfloku x’qed jintuża?

Continue reading Nixtieq nistaqsi dwar il-kuluri fil-quddiesa