Lectio Divina: 24 Ħadd Matul Sena A

Vanġelu (Matt. 18. 21-35):  Meta xi ħadd iweġġagħni, speċjalment meta l-ferita tibqa’ xhur u snin, ir-rejazzjoni naturali hi l-vendetta: hu weġġagħni mela jien inġiegħlu jsofru. Il-maħfra hi l-aħħar ħsieb li jgħaddili minn moħħi.  Xi wħud isibuha bi tqila anki biex jaħfru lilhom infushom. Jimmurmraw billi jgħidu: “Imma kif waqajt? Imma għax għamilt jew għidt hekk?”  Continue reading “Lectio Divina: 24 Ħadd Matul Sena A”