Home > Domandi > Nixtieq nistaqsi dwar il-kuluri fil-quddiesa

Nixtieq nistaqsi dwar il-kuluri fil-quddiesa


Domandi …
1. Il-kuluri li s-saċerdot jilbes fil-quddiesa fihom xi tifsira speċjali? Innutajt ukoll li anke l-kulur tal-purtiera li hemm quddiem it-tabernaklu jkun l-istess. Tista’ jekk jogħġbok tgħidli l-kuluri xi jfissru?

2. Niftakar li meta konna żgħar, il-qassis kien juża l-kulur iswed fil-quddies tal-mejtin. Dan kien jintuża wkoll fil-Ġimgħa l-Kbira. Illum l-iswed għaliex spiċċa minn dawn iċ-ċelebrazzjonijiet? U minfloku x’qed jintuża?

Categories: Domandi
  1. September 12, 2017 at 4:13 pm

    insejtu l-kulur roza li jintuza darbtejn fis-sena. Sewwa sew fit-3 Hadd ta’ l-avvent u 4 Hadd tar-Randan.

    • September 12, 2017 at 10:47 pm

      Grazzi hafna. Ghandek ragun.

  1. No trackbacks yet.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: