Nixtieq nistaqsi dwar il-kuluri fil-quddiesa

Print Friendly, PDF & Email

Domandi …
1. Il-kuluri li s-saċerdot jilbes fil-quddiesa fihom xi tifsira speċjali? Innutajt ukoll li anke l-kulur tal-purtiera li hemm quddiem it-tabernaklu jkun l-istess. Tista’ jekk jogħġbok tgħidli l-kuluri xi jfissru?

2. Niftakar li meta konna żgħar, il-qassis kien juża l-kulur iswed fil-quddies tal-mejtin. Dan kien jintuża wkoll fil-Ġimgħa l-Kbira. Illum l-iswed għaliex spiċċa minn dawn iċ-ċelebrazzjonijiet? U minfloku x’qed jintuża?

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

2 thoughts on “Nixtieq nistaqsi dwar il-kuluri fil-quddiesa”

Leave a Reply

%d bloggers like this: