Nikkontemplaw lill-Madonna taħt is-salib

Print Friendly, PDF & Email

Il-Ġimgħa 15 ta’ Settembru 2017. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Marija taħt is-salib hi ikona li għandna nikkontemplawha: m’hemmx bżonn ta’ ħafna kliem biex nifhmu l-essenza tax-xhieda ta’ ‘mara’ li hi ‘ommna lkoll’. Hekk afferma l-Papa Franġisku fl-omelija fid-Dar Santa Marta, illum, fit-tifkira tal-Beata Marija Verġni Addolorata.

 

Dal-pass tal-Vanġelu meħud minn San Ġwann, kapitlu 19, versi 25 sa 27, hu aktar addattat biex nikkontemplawh milli biex nirriflettu dwaru, qal Franġisku. Il-liturġija tal-ġurnata tippreżentalna lil Marija taħt is-salib ta’ Binha Ġesù.

Aħna għandna nikkontemplaw lil Omm Ġesù, nikkontemplaw dan is-sinjal ta’ kontradizzjoni, għax Ġesù huwa rebbieħ, imma fuq is-salib. U dan, żied jgħid il-Papa, huwa kontradizzjoni li ma tinftiehemx; biex nifhmuha, jew tal-anqas biex nersqu lejn dal-misteru, neħtieġu l-fidi.

Il-Papa afferma li Omm Alla kienet taf, għax għexet ħajjitha kollha b’qalbha minfuda b’dak li kien qalilha Xmun. U kienet issegwi lil Ġesù u tisma’ kliemu waqt li n-nies tgħid: ‘Kemm hu kbir! Imma dan ġej minn Alla!’ Jew tisma ‘l min jgħid: ‘Dan le, dan mhux veru.’ Marija kienet tisma’ kollox, kull kelma favur jew kontra Ġesù.

Wara kollox, fakkar Franġisku, kienet dejjem timxi wara Binha u għalhekk ngħidu li Hi kienet l-ewwel dixxiplu. U dejjem għexet bis-sinjal f’qalbha, bil-preokkupazzjoni li kien iqanqal fiha das-sinjal ta’ kontradizzjoni. Dejjem, insista l-Papa, sal-aħħar, sa hemmhekk, f’riġlejn is-salib, tħares lejn Binha.

U forsi hi semgħet ukoll il-kummenti: ‘Ara dik omm wieħed mit-tliet delinkwenti.’ Imma hi baqgħet siekta, ma ċaħditx lil Binha, imma tat wiċċha għalih.

Dan li qed ngħid issa, stqarr il-Papa, huwa ftit kliem biex ngħinkom tikkontemplaw dal-misteru fis-skiet. Dak il-ħin hi welldet lilna lkoll, welldet lill-Knisja.

Il-Papa tenna kliem l-evanġelista Ġwanni u nnota li Ġesù jsejjaħ lil ommu ‘mara’ u jgħidilha, ‘Hawn hu ibnek!’ Iva, Ġesù ma jgħidx ‘ma’, jgħid ‘mara’. Marija hi mara qawwija, kuraġġuża: mara li kienet hemmhekk biex tgħid, ‘Dan hu Ibni u jien mhux se niċħdu!’

Għalhekk, biex itemm ir-riflessjoni tiegħu, il-Papa stieden lil dawk preżenti biex fis-skiet iħarsu u jikkontemplaw. Imbagħad qalilhom, ‘Jalla jkun l-Ispirtu s-Santu li jnebbaħ lil kull wieħed u waħda minna b’dak li aħna neħtieġu.’

Ħajr lill-Kamra tal-Aħbarijiet ta’ Radju Marija

Leave a Reply

%d bloggers like this: