IL-MASS MEDIA, Il-LINGWAGG U L-KOMMUNIKAZZJONI FIL-PARROĊĊA BHALA RIFLESS TAT-TRINITÀ

Is-Sibt, 16 ta’ Settembru 2017:  Dan l-artiklu kien publikat fir-Rivista Pastor ta’ Novembru-Diċembru 2000, 13-15. Continue reading “IL-MASS MEDIA, Il-LINGWAGG U L-KOMMUNIKAZZJONI FIL-PARROĊĊA BHALA RIFLESS TAT-TRINITÀ”

Pellegrinaġġ lejn is-Santwarju tal-Mellieħa

Is-Sibt 23 ta’ Settembru 2017, is-Santwarju Ta’ Pinu qed jorganizza pellegrinaġġ lejn is-Santwarju tal-Mellieħa fl-okkażjoni tal-Festa tal-Madonna tal-Mellieħa. Tluq mill-Mġarr Għawdex mal-vapur tal-5.15 pm. Fis-Santwarju tal-Mellieħa tiġi ċċelebrata l-quddiesa fis-6.30pm. Ritorn lura lejn Għawdex mal-vapur tas-8.15pm. Il-biljetti għat-trasport f’Malta jinkisbu mill-parroċċi jew direttament mis-Santwarju Ta’ Pinu.

Ċentinarju tal-aħħar dehra tal-Madonna f’Fatima

Il-Ġimgħa, 13 ta’ Ottubru 2017 se jkun imfakkar iċ-ċentinarju tal-aħħar dehra tal-Madonna ta’ Fatima.  Dakinhar isir pellegrinaġġ mill-Parroċċa tal-Kunċizzjoni, Ħamrun, li jibda fis-6.00 pm u jintemm fis-Santwarju Parroċċa ta’ Fatima, Gwardamanġa. Hemm tkun ċelebrata quddiesa u fl-aħħar tislima lill-Madonna.  Il-pellegrinaġġ u l-quddiesa konċelebrata jiġu mmexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna. 

Fil-jiem li ġejjin ikunu publikati aktar dettalji dwar din iċ-ċelebrazzjoni u dwar ċelebrazzjonijiet oħra li se jfakkru d-dehriet tal-Madonna f’Fatima li seħħew bejn Mejju u Ottubru 1917.

Arċipriet ġdid għall-Parroċċa ta’ Sant’Elena, Birkirkara

Il-Ġimgħa, 15 ta’ Settembru 2017:  L‑Arċisqof Charles J. Scicluna ħatar lill‑Monsinjur Paul Carmel Vella bħala Prepostu Arċipriet tal‑Parroċċa ta’ Sant’Elena, Birkirkara. Continue reading “Arċipriet ġdid għall-Parroċċa ta’ Sant’Elena, Birkirkara”

Ngħinu lit-tfal ikollhom karattru sod

Laqgħat ta’ formazzjoni mill-Kummissjoni Djoċesana Familja tal-Knisja f’Għawdex.

Il-Ġimgħa 29 ta’ Settembru mis-6pm sas-7.30pm ser issir laqgħa ta’ formazzjoni bit-tema, “Ngħinu lit-tfal ikollhom karattru sod”.  Il-laqgħa ser issir fl-Istitut tal-Familja Papa Ġwanni Pawlu II, fi Triq ir-Republika, il-Belt Victoria u l-kelliem se jkun Dun Anton Teuma.

Ara l-poster b’aktar dettalji minn hawn … kdf_29092017