F’Napli reġa’ seħħ il-miraklu tad-demm ta’ San Ġennaro

It-Tnejn, 18 ta’ Settembru 2017: Fil-belt ta’ Napli reġa’ seħħ il-miraklu ta’ San Gennaro fil-katidral tal-belt li kien mimli bil-fidili li laqgħu l-aħbar b’ferħ kbir. Dan għaliex kull meta jinħall id-demm tal-qaddis patrun ta’ Napli in-nies tar-reġjun iserrħu moħħhom li jkun ġej żmien ta’ risq tajjeb. Continue reading F’Napli reġa’ seħħ il-miraklu tad-demm ta’ San Ġennaro

Lectio Divina: 25  Ħadd Matul Sena A

Vanġelu (Matt. 20. 1-16): L-inbid fil-Bibbja hu simbolu tal-ferħ u tal-festa.  Fi żmien Ġesu, waqt li l-Lhud kienu jirfsu l-għeneb b’saqajhom biex jagħsruh, kienu jkantaw għanjiet ferrieħa u jżommu r-ritmu b’saqajhom.  Dan il-ferħ kien jilħaq il-qofol tiegħu fil-festa tat-tined, li kienet tagħlaq l-istaġun tal-ħsad.  Fuq waħda mill-lokalitajiet fejn kienu jagħsru l-għeneb, għada tidher il-kitba: “Tkun imbierek Mulej, Sid l-univers, li ħlaqt il-frott tad-dielja.” Dit-talba kienu jgħiduha qabel l-ikel.  L-inbid mhux neċessarju għall-ħajja daqs l-ilma, imma hu mportanti għall-festa u għall-ferħ. Continue reading Lectio Divina: 25  Ħadd Matul Sena A

Ċelebrazzjoni tal-Morda u l-Anzjani fil-100 sena ta’ Fatima

Il-Ġimgħa, 12 ta’ Ottubru 2017:  Bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet li jfakkru d-dehriet tal-Madonna f’Fatima, ser issir ċelebrazzjoni għall-Morda u l-Anzjani fil-Knisja Arċipretali tal-Isla li fiha ser ikun amministrat ukoll is-Sagrament tal-Griżma tal-Morda. Dakinhar ser tinġieb mid-Dar tal-Kleru l-istatwa tal-Madonna ta’ Fatima li kienet imbierka mill-Papa Piju XII fl-1948.  F’din l-okkażjoni dawk preżenti se jkunu jistgħu wkoll iżuru ix-xbieha mirakuluża tar-Redentur.  Għal aktar dettalji ara l-poster hawn taħt … Continue reading Ċelebrazzjoni tal-Morda u l-Anzjani fil-100 sena ta’ Fatima

Niltaqgħu ma’ Alla. 

Il-Ġimgħa, 13 ta’ Ottubru 2017:  Jibda’ kors ta’ 7 laqgħat dwar it-tema li nsibu f’The Shack.  Imexxi Fr Karm Debattista.  Il-laqgħat isiru fiċ-Ċentru Franġiskan Konventwali u jibdew fis-7.15 ta’ filgħaxija.   Aktar l-isfel tista tara’ l-film, The Shack kif ukoll poster b’aktar dettalji dwar il-kors … Continue reading Niltaqgħu ma’ Alla. 

Nersqu lejn min qed isofri ħalli rroddulu lura d-dinjità

It-Tlieta 19 ta’ Settembru 2017. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Waqt il-quddiesa ta’ dalgħodu fid-Dar Santa Marta, il-Papa Franġisku talab lill-Mulej biex itina l-grazzja li jkollna l-ħniena quddiem tant nies li qed ibatu, biex nersqu qribhom u mmexxuhom minn idejhom lejn id-dinjità li Alla jrid li jkollhom.

Continue reading Nersqu lejn min qed isofri ħalli rroddulu lura d-dinjità