Kors bażiku ta’ Patristika


Is-Soċjeta’ Patristika Maltija u l-Pastoral Formation Institute se jkunu qed joffru kors bażiku ta’ Patristika bil-Malti minn Ottubru sa Ġunju.  Il-lezzjonijiet se jkunu kull nhar ta’ Ħamis mis-6:30pm sat-8pm b’pawża qasira.  Il-post magħżul huwa l-Istitut Agostinjan (St Augustine College, Gwardamanġa), sabiex ikun hemm aċċess għall-grounds tal-iskola ħabba l-parking. 

L-għan tal-kors huwa li jkollna idea ftit jew wisq ċara tal-iżvilupp tal-ħsieb u l-kitba tal-insara mill-bidu sa tmiem it-tielet seklu. Matulu se nagħtu wkoll daqqa t’għajn lejn xi testi biex nieħdu togħma tal-istili differenti tal-kitba skont is-suġġetti trattati.

Hawn issib ukoll il-brochure bid-dettaji tal-kors.

Inħeġġeġ lil kull min huwa interessat fl-istorja tal-ħsieb nisrani biex japplika. Niltaqgħu f’Ottubru.


Rev. Dr Jonathan Farrugia, ko-ordinatur tal-kors

Aktar tagħrif …

Published by

Joe Farrugia

Blog tas-Segretarjat għal-Lajċi.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.