L-Aħħar Dehra tal-Madonna f’Fatima

Il-Ġimgħa, 13 ta’ Ottubru 2017: Eżattament f’għeluq il-mitt sena mill-aħħar dehra tal-Madonna f’Fatima.  Ser isir pelligrinaġġ Aux Flambeux, immexxi minn Monsinjur Arċisqof Charles J. Scicluna.  Jitlaq fis-6.00 pm mill-parroċċa tal-Kunċizzjoni fil-Ħamrun u jintemm fil-parroċċa ta’ Fatima fil-Gwardamanġa.  Fl-aħħar tal-pellegrinaġġ, Monsinjur Arċisqof jiċċelebra quddiesa. Continue reading L-Aħħar Dehra tal-Madonna f’Fatima

Lectio Divina: 26 Ħadd Matul Sena A

Vanġelu (Matt: 21. 28-32):  Xi wħud minna forsi ġieli saqsew did-domanda: “In-nies li laħqu ċerta popolarita u suċċess fil-films, fuq il-palk, fil-politika, fl-isports, eċċ, x’jiġrilhom meta jkunu waħedhom ‘il bogħod mill-fotografi tal-gazzetti?  Tgħid isaqsu x’sens fiha l-ħajja li qed jgħixu u l-għażliet li qed jagħmlu? Jekk hux qed jibnu ħajja umana, jew qed jaħlu ħajjithom fil-frugħat?”   Continue reading Lectio Divina: 26 Ħadd Matul Sena A

Il-Vatikan jiffirma t-Trattat dwar il-projbizzjoni tal-armi nukleari

Is-sit newsbook.com.mt irrapporta li s-Santa Sede rratifikat u ffirmat Trattat ġdid tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Projbizzjoni tal-Armamenti Nukleari. L-Arċisqof Paul Gallagher, il-Ministru tal-Affarijiet Barranin tal-Vatikan iddikjara waqt iċ-ċerimonja tal-iffirmar li “Il-Knisja Kattolika tappoġġja kull sforz biex nersqu b’mod progressiv lejn dinja ħielsa mill-armi nukleari”. Continue reading Il-Vatikan jiffirma t-Trattat dwar il-projbizzjoni tal-armi nukleari

Studenti Amerikani jiddikjaraw, “Irridu nħallu lil Alla jidħol lura fis-soċjetà tagħna”

It-Tlieta, 26 ta’ Settembru 2017:  Permezz ta’ video li studenti Amerikani minn East Catholic High School tellgħu fuq Youtube, huma ħeġġew lill-persuni ta’ kull twemmin li jingħaqdu flimkien u jitolbu għall-vittmi tal-vjolenza, għall-familji, għal-libertà reliġjuża, għas-sigurtà, għall-paċi, imma fuq kollox biex il-bnedmin jerġgħu jħallu lil Alla jidħol lura fis-soċjetà.   Ara l-video bil-messaġġ kollu …. Continue reading Studenti Amerikani jiddikjaraw, “Irridu nħallu lil Alla jidħol lura fis-soċjetà tagħna”