Archive

Archive for September 26, 2017

Pellegrinaġġ għat-Tfal

September 26, 2017 Leave a comment

Il-Ġimgħa, 6 ta’ Ottubru 2017, fl-okkażjoni tal-mitt sena mid-dehriet tal-Madonna f’Fatima, Monsinjir Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona OP ser imexxi pellegrinaġġ għat-Tfal minn ħdejn id-Dar tal-Kleru sas-Santwarju ta’ Santa Tereża, Birkirkara.  Ara aktar l-poster għal aktar dettalji … Read more…

Categories: Avviżi

L-Aħħar Dehra tal-Madonna f’Fatima

September 26, 2017 Leave a comment

Il-Ġimgħa, 13 ta’ Ottubru 2017: Eżattament f’għeluq il-mitt sena mill-aħħar dehra tal-Madonna f’Fatima.  Ser isir pelligrinaġġ Aux Flambeux, immexxi minn Monsinjur Arċisqof Charles J. Scicluna.  Jitlaq fis-6.00 pm mill-parroċċa tal-Kunċizzjoni fil-Ħamrun u jintemm fil-parroċċa ta’ Fatima fil-Gwardamanġa.  Fl-aħħar tal-pellegrinaġġ, Monsinjur Arċisqof jiċċelebra quddiesa. Read more…

Categories: Avviżi

Lectio Divina: 26 Ħadd Matul Sena A

September 26, 2017 Leave a comment

Vanġelu (Matt: 21. 28-32):  Xi wħud minna forsi ġieli saqsew did-domanda: “In-nies li laħqu ċerta popolarita u suċċess fil-films, fuq il-palk, fil-politika, fl-isports, eċċ, x’jiġrilhom meta jkunu waħedhom ‘il bogħod mill-fotografi tal-gazzetti?  Tgħid isaqsu x’sens fiha l-ħajja li qed jgħixu u l-għażliet li qed jagħmlu? Jekk hux qed jibnu ħajja umana, jew qed jaħlu ħajjithom fil-frugħat?”   Read more…

Categories: Lectio Divina

Il-Vatikan jiffirma t-Trattat dwar il-projbizzjoni tal-armi nukleari

September 26, 2017 Leave a comment

Is-sit newsbook.com.mt irrapporta li s-Santa Sede rratifikat u ffirmat Trattat ġdid tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Projbizzjoni tal-Armamenti Nukleari. L-Arċisqof Paul Gallagher, il-Ministru tal-Affarijiet Barranin tal-Vatikan iddikjara waqt iċ-ċerimonja tal-iffirmar li “Il-Knisja Kattolika tappoġġja kull sforz biex nersqu b’mod progressiv lejn dinja ħielsa mill-armi nukleari”. Read more…

Categories: Aħbarijiet

Titħassar il-laqgħa mill-Kardinal Prospero Grech

September 26, 2017 Leave a comment

Patri Salvinu Caruana Agostinjan, Direttur tal-Istitut Agostinjan, jixtieq javża li minħabba ċirkustanzi li m’għandux kontroll fuqhom, il-lecture ta’ nhar il-Ħamis, 5 t’Ottubru 2017, tal-Eminenza Tiegħu il-Kardinal Prospero Grech, Agostinjan, MHUX SEJJER ISIR.

Categories: Avviżi

Il-familjarità ma’ Ġesù teħlisna

September 26, 2017 Leave a comment

It-Tlieta 26 ta’ Settembru 2017. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Għal Ġesù, il-kunċett tal-familja hu aktar wiesa’ minn dak tal-familja li permezz tagħha aħna niġu fid-dinja. Għal Ġesù l-familja hi dawk li jisimgħu l-Kelma t’Alla u jagħmluha.

Read more…

Studenti Amerikani jiddikjaraw, “Irridu nħallu lil Alla jidħol lura fis-soċjetà tagħna”

September 26, 2017 Leave a comment

It-Tlieta, 26 ta’ Settembru 2017:  Permezz ta’ video li studenti Amerikani minn East Catholic High School tellgħu fuq Youtube, huma ħeġġew lill-persuni ta’ kull twemmin li jingħaqdu flimkien u jitolbu għall-vittmi tal-vjolenza, għall-familji, għal-libertà reliġjuża, għas-sigurtà, għall-paċi, imma fuq kollox biex il-bnedmin jerġgħu jħallu lil Alla jidħol lura fis-soċjetà.   Ara l-video bil-messaġġ kollu …. Read more…

Categories: Aħbarijiet