Home > Il-Papa Franġisku minn Dar Santa Marta > Il-familjarità ma’ Ġesù teħlisna

Il-familjarità ma’ Ġesù teħlisna


It-Tlieta 26 ta’ Settembru 2017. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Għal Ġesù, il-kunċett tal-familja hu aktar wiesa minn dak tal-familja li permezz tagħha aħna niġu fid-dinja. Għal Ġesù l-familja hi dawk li jisimgħu l-Kelma t’Alla u jagħmluha.

 

Din kienet l-ewwel osservazzjoni li għamel il-Papa fir-riflessjoni dwar l-Evanġelju tal-lum meħud minn San Luqa. Fih il-Mulej isejjaħ ommi u ħuti u familja, lil dawk ta’ madwaru li qiegħdin jisimugħ jipprietka.

Dan, ikkummenta Franġisku, iwassalna biex naħsbu dar “il-familjarità” ma’ Alla u ma’ Ġesù, li hi xi ħaġa akbar mill-fatt li tkun dixxiplu jew ħabib. Mhux atteġġjament formali jew ta’ manjieri tajba, anqas u anqas mhu atteġġjament diplomatiku, innota l-Papa.

Allura xi tfisser dil-kelma li tant użawha l-Missirijiet Spiritwali fil-Knisja u li għallmuhielna?

Qabel kollox tifsser, issokta l-Qdusija Tiegħu, li nidħlu fid-dar ta’ Ġesù: nidħlu f’dik l-atmosfera, ngħixu dik l-atmosfera li tinsab fid-dar ta’ Ġesù. Ngħixu hemmhekk, nikkkuntemplaw, inkunu ħielsa, hemmhekk. Għax l-ulied huma ħielsa, dawk li jgħammru fid-dar tal-Mulej huma ħielsa, dawk li għandhom il-familjarità miegħu huma ħielsa. L-oħrajn, fi kliem il-Bibbja, huma wlied l-ilsira, biex ngħidu hekk, huma Nsara imma ma jażżardawx jersqu qrib ma jażżardawx ikollhom dil-familjarità mal-Mulej, u dejjem iżommu d-distanza bejnhom u bejn il-Mulej.

Imma l-familjarità ma Ġesù kif jgħallmuhielna l-qaddisin, żied il-Papa, tfisser ukoll li “nkunu miegħu, inħarsu lejH, nisimgħu Kelmtu, infittxu li nwettquha, nitkellmu miegħu.

U l-kelma hi talb, saħaq Franġisku, “dik it-talba li tista’ ssir anki fit-triq: “Imma
Mulej, x’taħseb?” Din hi l-familjarità, mhux hekk? Il-qaddisin kollha kellhom minnha, dejjem. Santa Tereża: hu sabiħ li kienet tgħid li kienet issib ‘il-Mulej kullimkien, kienet familjari ma’ Ġesù kullimkien, anki qalb il-borom tal-kċina. Hekk kienet magħmula, familjari mal-Mulej.

Il-familjarità tfisser li nibqgħu mal-Mulej, nibqgħu fil-preżenza tiegħu kif iwissina Hu stess fl-Aħħar Ċena jew kif ifakkarna l-bidu tal-Vanġelu meta Ġwann jgħidilna: Dan hu l-Ħruf t’Alla li jneħħi d-dnubiet tad-dinja.

Indrì u Ġwanni marru wara Ġesù u kif hemm miktub, baqgħu miegħu il-jum kollu.
Din hi l-familjarità ma’ Ġesù tenna l-Papa, dan hu l-atteġġjament tal-familjarità mhux dak tal-Insara li jżommu d-distanza minn miegħu: int hemm u jien hawn!

Allura l-Papa Franġisku talab lil kull wieħed u waħda minna biex nagħmlu dal-pass u nsiru familjari ma’ Ġesù. Dak hu n-Nisrani. dak li jmur fuq il-karrozza tal-linja, fl-underground, bil-problemi tiegħu u jitkellem mal-Mulej jew għall anqas iħoss li l-Mulej qed iħares lejh, jinsab qribu. Din hi l-familjarità, il-qrubija: li tħossok tifforma parti mill-familja ta’ Ġesù. Nitolbu dil-grazzja għalina lkoll, temm il-Papa, il-grazzja li nifhmu xi jfisser li tkun familjari mal-Mulej. Jalla l-Mulej itihielna.

 

Ħajr lil Radju Marija

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: