Il-Papa ħeġġeġ lill-gvernijiet biex jilqgħu lill-immigranti

L-Erbgħa, 27 ta’ Settembru 2017: Dalgħodu l-Papa Franġisku kompla l-katekeżi dwar it-tama Nisranija waqt l-udjenza ġenerali li saret fi Pjazza San Pietru.

Franġisku qal li ried ikompli jitkellem dwar dan is-suġġett b’riflessjoni dwar dak kollu li jhedded it-tama tagħna.  Mill-istorja antika tal-kaxxa ta’ Pandora, qal il-Qdusija Tiegħu, nitgħallmu li t-tama tibqa’ dejjem teżor li lill-bniedem tippermettilu jibqa’ jittama fil-providenza t’Alla mikejja l-ħażen kollu li twaddablu quddiemu d-dinja. Continue reading Il-Papa ħeġġeġ lill-gvernijiet biex jilqgħu lill-immigranti

L-Arċisqof fil-laqgħa tal-Konferenzi Episkopali Ewropej

L-Erbgħa, 27 ta’ Settembru 2017: L-Arċisqof Charles J. Scicluna llum ħalla Malta għal Minsk, il-Belarussja, biex jieħu sehem fl-assemblea plenarja tal-Kunsill tal-Konferenzi Episkopali Ewropej (CCEE). Għal din il-laqgħa se jattendu l-isqfijiet minn 45 pajjiż fil-kontinent Ewropew. Continue reading L-Arċisqof fil-laqgħa tal-Konferenzi Episkopali Ewropej

Quddiesa f’Ta’ Pinu għal dawk li tiflu tarbija fit-tqala

Il-Ħadd, 15 ta’ Ottubru 2017, fis-Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu f’Għawdex, ser issir quddies għal dawk li tilfu tarbija waqt it-tqala.  Fil-quddiesa li tibda fil-11.15 am huma mistieda jieħdu sehem mhux biss il-ġenituri tat-trabi li mietu, imma wkoll il-familjari tagħhom.  Din l-inizattiva sabiħa kienet saret l-ewwel darba f’Ottubru tas-sena li għaddiet u kienet ġiet organizzata minn minn Dar Ġużeppa Debono u l-Komunità Anawim.  Dakinhar kien sar mument ta’ skiet u nqraw ukoll l-ismijiet tat-trabi li mietu.

Dawk li jixtiequ jattendu, għandhom jikkuntattjaw in-numru 99289740.

L-għedewwa tat-tama

34. Katekeżi dwar it-Tama Nisranija mill-Papa Franġisku. 27 ta’ Settembru 2017.

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Bħalissa aħna qed nitkellmu fuq it-tama; imma llum nixtieq nirrifletti magħkom fuq l-għedewwa tat-tama. Għax it-tama għandha l-għedewwa tagħha: bħal kull ħaġa tajba f’din id-dinja, għandha l-għedewwa tagħha.

Continue reading L-għedewwa tat-tama

L-Evanġelju tal-Erbgħa, 27 ta’ Settembru 2017

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Luqa 9, 1-6
Din xi ħaġa ta’ bejniethom it-tlettax; Ġesù u t-tnax. Mhix għal widnejn kulħadd, għax mhux kull widna lesta biex tisma’ dak li ried jgħidilhom għax dak li ried jgħidilhom seta jixxokkja u jaħsad u jqanqal rejazzjoni ta’ nuqqas ta’ twemmin. Ġesù jista’ jidher esaġerat fl-għotja tiegħu. Qawwa u setgħa biex ikeċċu x-xjaten u jfejqu l-mard.

Continue reading L-Evanġelju tal-Erbgħa, 27 ta’ Settembru 2017