L-Evanġelju tal-Erbgħa, 27 ta’ Settembru 2017

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Luqa 9, 1-6
Din xi ħaġa ta’ bejniethom it-tlettax; Ġesù u t-tnax. Mhix għal widnejn kulħadd, għax mhux kull widna lesta biex tisma’ dak li ried jgħidilhom għax dak li ried jgħidilhom seta jixxokkja u jaħsad u jqanqal rejazzjoni ta’ nuqqas ta’ twemmin. Ġesù jista’ jidher esaġerat fl-għotja tiegħu. Qawwa u setgħa biex ikeċċu x-xjaten u jfejqu l-mard.

Continue reading “L-Evanġelju tal-Erbgħa, 27 ta’ Settembru 2017”