Archive

Archive for September 28, 2017

Il-ġenna fl-art

September 28, 2017 Leave a comment

Omelija tal-Isqof ta’ Għawdex Mons. Mario Grech, fil-Funeral ta’ Mons. George Grima, mill-Parroċċa ta’ San Ġorġ, Għawdex, fit-28 ta’ Settembru 2017, Bażilika ta’ San Ġorġ, il-Belt Victoria.

Read more…

In-Nunzju Appostoliku jiltaqa’ mar-refuġjati f’Malta

September 28, 2017 Leave a comment

In-Nunzju Appostoliku l-ġdid għal Malta, Monsinjur Alessandro D’Errico, żar il-Kummissjoni Emigranti u kellu l-opportunità jsir jaf aktar mill-qrib il-ħidma li din il-Kummissjoni ilha tagħmel mill-1958, f’isem tal-Knisja f’Malta, l-ewwel mal-emigranti Maltin u l-familja tagħhom u, maż-żmien, mar-refuġjati u l-migranti li bdew jaslu Malta jfittxu ħarsien internazzjonali. Read more…

Categories: Aħbarijiet

Ir-rimorsi tal-kuxjenza huma sintomi tas-salvazzjoni

September 28, 2017 Leave a comment

Il-Ħamis, 28 ta’ Settembru 2017. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Qatt m’għandna nibżgħu ngħidu l-verità dwar ħajjitna u nagħrfu dnubietna u nqerruhom, biex il-Mulej jaħfrilna.

Read more…

L-Evanġelju tal-Ħamis, 28 ta’ Settembru 2017

September 28, 2017 Leave a comment
Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Lq 9, 7-9
Jekk Erodi kien jitħasseb ħafna, jidher li ftit kien jaħsibha. Kieku llum niġġustifikawh u ngħidu li għandu ħafna pressure. Jinkwieta iva imma mbagħad jiddeċiedi spirtu pront. Kien jitħasseb ħafna meta jisma’ lil Ġwanni l-Battista imma xorta meta l-inbid telgħalu għal rasu u l-emozzjonijiet ċajprulu moħħu, ma ħasibhiex darbtejn biex iwiegħed dak li ma setax jagħti. L-awtorità tiegħu kienet tiddependi mill-ħakkiema rumani u għalhekk xejn ma kien tiegħu, imma kien jippretendi li kollox kien.

Read more…