Ir-rimorsi tal-kuxjenza huma sintomi tas-salvazzjoni

Print Friendly, PDF & Email

Il-Ħamis, 28 ta’ Settembru 2017. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Qatt m’għandna nibżgħu ngħidu l-verità dwar ħajjitna u nagħrfu dnubietna u nqerruhom, biex il-Mulej jaħfrilna.

 

Il-Papa beda l-omelija li għamel dalgħodu fil-kappella tad-Dar Santa Marta, b’din l-ezortazzjoni. Huwa għamel riflessjoni dwar il-qari tal-Vanġelu tal-lum meħud minn San Luqa, li fih naraw ir-reazzjoni ta’ Erodi għall-predikazzjoni ta’ Gesù.

Franġisku fakkar li kien hemm min kien jaħseb li Ġwanni l-Battista kien Elija, oħrajn kienu jarawh bħala profeta. B’hekk Erodi ma setax jiddeċiedi iżda fih kien iħoss xi ħaġa timbuttah biex ikun jaf min hu dal-persunagg. Ma kinitx biss kurżità; kienet tingiża tal-kuxjenza. F’qalbu kien qed ifittex li jara lil Ġesù biex iraqqad il-kuxjenza.

Ried jara l-mirakli ta’ Kristu, issokta l-Papa, imma għax Ġesù ma marx jagħmel show quddiemu, bagħtu quddiem Pilatu u Gesù ħallas b’ħajtu. B’hekk, biex iħares lilu nnifsu, għatta l-att kriminali b’att kriminali ieħor; għatta r-rimors tal-kuxjenza b’att kriminali ieħor, qiesu dak il-bniedem li joqtol minħabba l-biza’.

Dan ifisser li r-rimors tal-kuxjenza huwa pjaga. Pjaga li tweġġagħna, pjaga moħbija li lanqas jien stess ma naraha għax nidraha u nibqa’ sakemm tilluppjani. Uħud imissuha imma l-pjaga hemm tibqa’.

Meta l-pjaga tweġġagħna, ir-rimors inħossuh, inħossuh fi qlubna, f’ħajjitna. Minn hawn tiġi t-tentazzjoni biex ‘ngħattu’ dnubna, biex ma nħossu xejn aktar.

Għalhekk hi grazzja li nħossu l-kuxjenza takkużana. Wara kollox, kompla l-Papa, ħadd minna m’hu ‘qaddis’ u aħna dejjem lesti naraw id-dnubiet ta’ ħaddieħor biex ninsew tagħna.

M’ghandniex ‘ngħammdu’ – ippermettuli l-kelma – il-pjaga, u ntuha isem iehor, issokta jgħid il-Papa.

X’nistgħu nagħmlu biex insiru konxji tal-pjaga?, staqsa Franġisku. Qabel kollox, bit-talb. Nitolbu: ‘Mulej ħenn għalija għax jiena midneb.’ Il-Mulej jisimgħu t-talb tagħna.

Imbagħad eżamina ħajtek, kompla jgħid il-Papa. Itlob l-għajnuna, u meta tinduna biha, tippruvax ittiha isem ieħor! Ammetti li għamilt ħażin u kun konkret. Din hi l-vera umiltà quddiem Alla, li jħossu mqanqal meta jara dil-konkretezza.

Il-konkretezza hi s-sempliċità li jkollhom it-tfal waqt il-qrar. Konkretezza li wieħed jistqarr bis-sinċerità dak li għamel. B’hekk biss nistgħu nfiqu, billi jkollna l-għaqal li nakkużaw lilna nfusna, inħossu l-weġgħa u ma nibżgħux mir-rimorsi tal-kuxjenza għax dawn huma sintomu tas-salvazzjoni.

Il-Papa temm jitlob lill-Mulej biex itina l-grazzja li jkollna l-kuraġġ li nagħrfu nakkużaw lilna nfusna ħalli nibdew it-triq li twassalna lejn il-maħfra.

Ħajr lill-Kamra tal-Aħbarijiet ta’ Radju Marija

Leave a Reply

%d bloggers like this: